این دامنه برای فروش است .[parsquran.ir]

قیمت خود را به maxpelank[atsign]yahoo.com ارسال نمایید .در عنوان قید گردد "دامنه parsquran.ir"

جستجوگر قرآن به سه زبان فارسي ، عربي و انگليسي. مقالات و نرم افزارهاي قرآني. تلاوت قرآن. ترجمه هاي مختلف قرآن.